Regulamin sklepu internetowego


Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.megaelektronik.pl  jest:

Megaelektronik Sp. z o.o.

Siedziba: ul.Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź

NIP 729-26-99-044 NIP UE: 729269044

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Nr.KRS: 0000415688


Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- pod adresem ul.Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź

- telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: +48 793 557 357  (koszt wg. taryfy operatora),

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@megaelektronik.pl

- przez formularz RMA na stronie sklepu internetowego.


Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.megaelektronik.pl

Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze. Uwaga: Płatność przy odbiorze nie jest możliwa w przypadku wyboru odbioru towaru w siedzibie firmy.

Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup Teraz”.

Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

Megaelektronik Sp. z o.o. może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 Dostępność zamówionych towarów

 Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie danych technicznych

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Megaelektronik Sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Megaelektronik Sp. z o.o.  firma kurierska.

Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Megaelektronik S. z o.o.. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.

Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który ją wydał),

Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty. 

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.megaelektronik.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Megaelektronik Sp. z o.o.  może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności 

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dnia od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa  jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów  przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@megaelektronik.pl lub formularz RMA

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Zalecamy jedynie korzystanie z formularza  RMA 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Megaelektronik Sp. z o.o. zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Megaelektronik Sp. z o.o.), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Megaelektronik Sp. z o.o.  został poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu do punktu  stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

Megaelektronik Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Dane kontaktowe

Felsztyńskiego 50 
93-582 Łódź
Email: biuro@megaelektronik.pl
Telefon: +48 793 557 357 

                 

Mobirise

Page was started with Mobirise theme